Nuorrutusteräkset

Nuorrutusteräkset ovat valmiiksi nuorrutettuja mm. lujuutta vaativien akselien ja hammaspyörien valmistukseen. Teräksillä on erinomaiset lujuus- ja sitkeysominaisuudet. Varastoitavat nuorrutusteräkset täyttävät EN10083-normin vaatimukset lukuun ottamatta Imacroa, joka on Ovakon oma luja hitsattava teräs.

Varastoitavat teräslajit:

 • MoC210M/25CrMo4+QT 
 • MoC410M/42CrMo+QT 
 • MoCN315M/34CrNiMo6+QT
 • IMACRO
 • 42CrMo4/ASTM A320 L7
> Varastoitavat mitat

Koneteräkset

Koneteräkset ovat hyvin lastuttavia ja hitsattavia teräksiä, jotka soveltuvat koneen osien, esim. erilaisten akselien valmistamiseen. Imatra 520 ja 550 ovat koostumukseltaan sama teräs, mutta mekaanisilta ominaisuuksiltaan ne voivat olla erilaiset riippuen työstötavasta.

Imatra 520 toimitetaan valssitilaisena ja Imatra 550 joko kylmävedettynä (d≤55mm) tai sorvattuna (d≥60 mm). Sorvattuna Imatra 550:n mekaaniset ominaisuudet vastaavat Imatra 520:n mekaanisia ominaisuuksia.

Varastoitavat teräslajit:

 • S355J2
 • Imatra 520
 • Ovako 280

> Varastoitavat mitat

 

 • Ovako 280 centerless hiottu h6
 • S355J2 + C tol. h9
 • Imatra 550 vedetty h9

> Varastoitavat mitat

Hiiletysteräkset

Hiiletysteräkset ovat hiillettämällä pintakarkaistavia teräksiä. Kovaksi karkaistulla pinnalla on erinomainen kulumiskestävyys ja karkaisussa syntyneen puristusjännitystilan ansiosta hyvä väsymislujuus. Toimitustilaiset hiiletysteräkset ovat joko perlitoituja, hehkutettuja tai valssaustilaisia pehmeitä teräksiä, joiden lastuttavuus on hyvä.

Varastoitavat teräslajit:

 • MoCN206M/20NiCrMo2-2 
 • MC212CQ/20MnCr5
 • MoCN216 CQ/18CrNiMo7-6

> Varastoitavat mitat

 

Automaattiteräkset

Automaattiteräksillä on erittäin hyvä lastuttavuus ja ne soveltuvat työstettäväksi tehokkaisiin automaattikoneisiin. 

Pyörötanko

Varastoitavat teräslajit:

 • 11SMnPb30 (SS1914-04)

> Varastoitavat mitat