26.8.2021  Alihankintamessut 2021

Koronan esiintyvyys väestössä on edelleen korkea, joten olemme henkilökuntamme ja asiakkaittemme turvallisuuden takaamiseksi päättäneet perua tämän vuotisen osallistumisen 21. - 23. syyskuuta pidettäville Alihankintamessuille.

Toivottavasti näemme ensi vuonna!

 

12.8.2021

Ovakon, Volvo Groupin, Hitachi ABB Power Grids Swedenin, H2 Green Steelin ja Nel Hydrogenin fossiilitonta vetyä koskeva hanke

– Kohti ilmastoneutraalia terästuotantoa ja vedyn käyttöä raskaan liikenteen ajoneuvoissa

Ruotsissa on parhaillaan rakenteilla maan suurin fossiilittoman vedyn tuotantolaitos. Tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä merkittävästi, kehittää paikallista vetytuotantoa ja ottaa ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden liikenteen vetyinfrastruktuuria. Ovako aloittaa Volvo Groupin, Hitachi ABB Power Grids Swedenin, H2 Green Steelin ja Nel Hydrogenin kanssa yhteistyön investoidakseen vetytuotantoon Hoforsissa.

Hoforsin uuden vetylaitoksen myötä Ovakosta tulee maailman ensimmäinen teräsvalmistaja, joka kuumentaa teräksen vedyllä ennen valssausta. Uusi vetylaitos on merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia terästuotantoa. Tekninen ratkaisu mahdollistaa myös laajamittaisen ja kustannustehokkaan vetytuotannon eri käyttökohteisiin, kuten fossiilittomaan tavaraliikenteeseen polttokennokuorma-autoilla. Eri paikkakunnilla sijaitsevien laitosten muodostama verkosto varmistaisi paikallisesti tuotetun vedyn saatavuuden liikenteen tarpeisiin.

Ovako on nyt käynnistämässä yhteistyötä useiden merkittävien ruotsalaisten ja norjalaisten teollisuusyritysten kanssa. Aloitetta tukee myös Ruotsin energiaviranomainen, Energimyndigheten. Yhteisinä tavoitteina on vakiinnuttaa fossiilittoman vedyn käyttö koko alalla, lisätä tietoisuutta vedyn potentiaalista polttoaineena ja saavuttaa kustannustehokas tuotanto. Vetylaitoksen viereen on suunnitteilla vetykäyttöisille raskaille ajoneuvoille tarkoitettu tankkausasema.

”On tärkeää, että teemme yhteistyötä eri teollisuudenalojen kanssa ja investoimme ratkaisuihin, jotka tuovat nopeasti tuntuvia ilmastohyötyjä. Vuodesta 2015 lähtien Ovako on vähentänyt CO2-päästöjään 54 %, ja nyt osoitamme ensimmäisenä teräsyhtiönä, että teräksen valssausta edeltävästä kuumentamisesta aiheutuvat CO2-päästöt voidaan eliminoida kokonaan ja päästä vieläkin lähemmäs ilmastoneutraalia tuotantoa”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

”Kuljetusalalla on meneillään paradigman muutos, ja vihreä vety tulee olemaan yksi tärkeimmistä energiamuodoista pitkän matkan kuljetuksissa ja raskaassa tavaraliikenteessä. Hajautettu vetytuotanto terästeollisuudessa on vastaus liikenteen fossiilittoman polttoaineen tarpeeseen. Tämä tekninen ratkaisu on skaalautuva, koska sitä voidaan käyttää terästeollisuudessa suuressa osassa maailmaa. Yhteistyö kuljetusratkaisujemme koko arvoketjussa mukana olevien teollisuudenalojen kanssa on ratkaisevan tärkeää”, sanoo Volvo Groupin teknologiajohtaja Lars Stenqvist.

”Silloin kun suora sähköistys ei ole mahdollista, vihreä vety on yksi täydentävistä energiamuodoista, jotka voivat tukea energiasiirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tässä innostavassa yhteistyössä testataan uusia arvoketjuja, ja odotamme saavamme arvokasta tietoa siitä, miten elektrolyysilaitos voi toimia yhteen nykyisen sähköverkon kanssa ja miten siitä voi tulla tärkeä sähköverkkoa vakauttava resurssi”, sanoo Hitachi ABB Power Grids Swedenin toimitusjohtaja Jenny Larsson.

”H2 Green Steel haluaa nopeuttaa siirtymää fossiilittomaan tuotantoon raskaassa teollisuudessa kaikkialla Euroopassa ja koko maailmassa. Fossiilisten polttoaineiden korvaajana vihreä vety tulee olemaan ratkaiseva tekijä useimpien teollisten prosessien siirtymässä. Yhdessä Ovakon kanssa pystymme nyt testaamaan fossiilittoman vedyn tuotantoa ja arvioimaan, miten tätä polttoainetta voitaisiin parhaiten käyttää laadukkaan teräksen valmistuksessa vaadittavien korkeiden lämpötilojen tuottamiseen ja hallitsemiseen. Tämä on tärkeä tieto oman, Bodenissa vuonna 2024 käynnistyvän laajamittaisen vetytuotantomme kannalta”, sanoo H2 Green Steelin teknologiajohtaja Maria Persson Gulda.

”Meistä on hienoa olla mukana tässä jännittävässä projektissa alallaan johtavien kumppanien kanssa. Teemme kaikkemme projektin onnistumiseksi, standardoimme kokonaisratkaisun yhdessä opittujen asioiden pohjalta ja varmistamme, että se voidaan toisintaa eri puolilla Eurooppaa”, sanoo Nel Hydrogenin toimitusjohtaja Jon André Løkke.”Näemme Ovakon vetyinvestoinnin strategisesti tärkeänä etappina siirryttäessä kohti fossiilitonta yhteiskuntaa. Toivomme, että ratkaisu voidaan jossain vaiheessa laajentaa koko terästeollisuuteen ja muille teollisuudenaloille, joilla tällä hetkellä käytetään fossiilisia polttoaineita teräksen kuumennukseen”, sanoo Energimyndighetenin kestävän teollisuuden yksiköstä vastaava johtaja Klara Helstad.

image1iz7.png

Tämä tekninen ratkaisu mahdollistaa fossiilittoman vedyn ja hapen käytön terästuotannon korkeita lämpötiloja vaativissa prosesseissa ja korvaa siten fossiiliset polttoaineet. Koska terästeollisuudessa on enemmän tarvetta hapelle kuin vedylle, vedyn kustannustehokkaalle ja laajamittaiseille käytölle on hyvät mahdollisuudet myös muilla alueilla, kuten fossiilittomassa tavaraliikenteessä polttokennokuorma-autoilla. Ratkaisua voidaan käyttää joustavasti, ja se voi siksi osaltaan parantaa sähköverkon vakautta, mikä puolestaan luo edellytyksiä uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiselle. Lisäksi jäännöslämpö voidaan hyödyntää kaukolämpöverkoissa.

Tietoa Ovakon vetylaitoksesta
Fossiilitonta vetyä tuottava elektrolyyseri asennetaan Ovakon Hoforsin tehtaalle vuoden 2022 loppuun mennessä edellyttäen, että tarvittavat luvat saadaan suunnitellusti. 17 MW:n laitos tuottaa 3 500 kuutiometriä fossiilitonta vetyä tunnissa. Siirtyminen vetyyn vähentää Ovakon Hoforsin terästuotannon jo ennestään alhaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla. Ruotsin energiaviranomainen Energimyndigheten tukee noin 180 miljoonan kruunun (n. 17,5 milj. euron) investointia Industriklivet-hankkeen kautta. Suunnitelmana on, että paikallisesti tuotettua vetyä käytetään vuoteen 2030 mennessä kaikissa Ovakon terästä valssaavissa yksiköissä. Edellytyksenä on, että fossiilitonta sähköä on hyvin saatavilla.

 

imagexuea.png

28.6.2021  Käyttökokemuksia uuden huippumodernin sahauskeskuksen toiminnasta

Otimme viime syksynä käyttöön huippumodernin, pitkälle automatisoidun Behringer HBE 411A sahauskeskuksen. Suurin sahattava erikoisterästangon tai ainesputken halkaisija on 400 mm ja valmispituus 3005 mm.                         

”Käyttökokemukset ovat olleet erittäin hyviä”, sahoilla työskentelevä Eetu Suutari kertoo. ”Turvallisuus, työergonomia ja työn sujuvuus on huomioitu hyvin, panostus ja lajittelu ovat tehokasta ja käyttövarmuus on hyvä.”

Kovametalliteriä hyödyntävän sahan tehon optimointi, Ovakon tehtaiden toimittamille teräksille optimoitu syöttömakasiini ja erityisesti joustavan tuotannon varmistavan poistopuolen automaatio sekä automatisoitu lavajärjestelmä taipuvat joustavasti sekä pienien että isojen sarjojen lajitteluun.

”Uusi sahauskeskus on tuonut merkittävän lisäyksen sahauskapasiteettiimme”, kertoo kehityspäällikkö Mika Vehmala. ”Kysyntä on ollut korkella tasolla ja tätä ajatellen investoinnin ajoitus on ollut täydellinen. Investoinnilla olemme parantaneet kykyämme palvella asiakkaita nopeilla ja mittatarkoilla toimituksilla. Ovakon valmistamien terästen tasalaatuisuus sopii erinomaisesti myös miehittämättömään ajoon. Tämä on lisännyt merkittävästi joustoa sahauskapasiteetin hallintaan.”

Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja kehitämme toimintaamme sen mukaan. Uskomme, että panostuksemme tehokkaampaan tekemiseen lisää myös asiakkaidemme kilpailukykyä.

 

imagep4lys.png

19.4.2021  80 % pienempi hiilijalanjälki

Ovako on terästeollisuuden johtava hiilipäästöjen leikkaaja koko tuotantoketju huomioon otettuna. Kuumavalssattujen tankojemme hiilijalanjälki kehdosta portille on 80 % maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi. Hiilipäästöjen pienentäminen on yksi painopistealueistamme, ja teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme prosessiemme tehokkuutta ja toimintamme vastuullisuutta.

Ovako saavutti vuonna 2019 välitavoitteensa pienentää valmiiden kuumavalssattujen terästuotteidensa kehdosta portille -hiilijalanjälkeä 30 prosentilla tonnia kohti vuoden 2015 vertailutasosta.

Terästeollisuuden suurimpia haasteita on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen teräksen kuumentamisessa valssausta varten. Vuonna 2020 Ovako suoritti onnistuneen täyden mittakaavan kokeen, jossa kuumennusuunissa käytettiin polttoaineena vetyä. Koe osoitti, että vetyä voidaan käyttää teräksen kuumentamiseen.

Ovako Metalsin toimitusjohtaja Heikki Nyholm: ”Haluamme tarjota asiakkaillemme kestävin periaattein valmistettuja tuotteita. Tulevaisuudessa loppukäyttäjät tulevat entistä enemmän kiinnittämään huomiota raaka-aineiden, jalostusprosessien ja koko toiminnan hiilijalanjälkeen. Vähäpäästöinen teräsratkaisu on selvä kilpailuetu koko jalostusketjulle.”

Lue lisää https://www.ovako.com/fi/tietoa-ovakosta/kestava-kehitys/ymparisto/ilmasto/

 

13.12.2020 HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Tuemme Pelastakaa Lapset ry:n työtä tänä jouluna.

 

11.12.2020 Tervetuloa Ovako Metalsin uusituille kotisivuille

Ovako Metals tarjoaa teräksiä ja metalleja vaativaan käyttöön Suomessa ja Baltiassa. Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös näiden uusittujen verkkosivujen avulla.

Tervetuloa tutustumaan!

 

11.12.2020

Tampereen logistiikkakeskuksessa ei materiaalien vastaanottoa 23.12., 30.12. ja 31.12.2020.

There are no material receiving operations at the Tampere Logistics Center on 23 December, 30 December and 31 December 2020.

 

11.12.2020 Alihankintamessut

Messuille osallistui kaikkiaan 250 näytteilleasettajaa ja tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana noin 5000 kävijää. "Vaikka Suomen suurin teollisuuskylä avasi tänä vuonna ovensa vain virtuaalisesti ja perinteistä pienemmässä muodossa, oli hienoa tuoda pala tuttua Alihankinta-tunnelmaa tähänkin syksyyn yhdessä 250 näytteilleasettajan kanssa. Tapahtumajärjestäjinä olimme monin tavoin uuden edessä koronan pakottaman digiloikan myötä ja kokonaisuutena olemme tyytyväisiä virtuaalipilotin onnistumiseen. Datasta bisnestä -teema ja yritysten ohjelmasisällöt kiinnostivat kovasti," sanoo viestintäjohtaja Tanja Järvensivu Tampereen Messut -konsernista.

Kiitokset kaikille virtuaaliosastollamme kävijöille!

 

26.11.2020 Alihankintamessut virtuaalisesti 2020

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävät Alihankinta-messut jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Suomen suurin teollisuuskylä ei kuitenkaan hiljene, vaan kokoaa joulukuussa alan ammattilaiset ja asiantuntijat yhteen virtuaalisesti 8.–10.12.2020.

Olemme mukana esittelemässä Ovako Metalsin ja Ovakon tehtaiden tuotteita ja palveluita. Ja muistathan myös digitaaliset työkalumme. Steel Navigatorin avulla valitset käyttötarkoitukseesi oikean teräksen ja M-Steel Calculatorin avulla voit vertailla Ovakon M-Steel®-teräksen ja tavanomaisten terästen lastuamisnopeuksia ja terien kestoikää.

Tervetuloa keskustelemaan materiaalitarpeista, joissa voisimme olla avuksi kattavalla tuote ja palveluvalikoimallamme.

 

2.8.2018 Seuraava askel kohti maailmanlaajuista johtajuutta erikoisteräksissä – Sanyo Special Steel ostaa Ovakon

Sanyo Special Steel ostaa Ovakon osana Ovakon integraatiota Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin (NSSMC). NSSMC, joka tällä hetkellä on Sanyo Special Steelin suurin osakkeenomistaja, kasvattaa samassa yhteydessä osakeomistustaan ja muodostaa Sanyo Special Steelistä konsernin tytäryrityksen.

Näin saadaan edellytykset entistäkin vahvemmalle yhteistyölle Ovakon, NSSMC:n ja Sanyo Special Steelin kesken. Tavoitteena on entistä vahvempi maailmanlaajuinen erikoisterästarjonta. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan maaliskuun 2019 loppuun mennessä edellyttäen että viranomaisilta saadaan tarvittavat hyväksynnät.

”Yrityskauppa on luonteva seuraava askel integraatiossa NSSMC:hen ja antaa Ovakolle edellytykset vahvistaa kaupallista tarjontaansa ja teknisiä valmiuksiaan. Näemme Ovakon ja Sanyo Special Steelin yhdistymisessä runsaasti synergiaetuja, ja olen varma siitä, että yhdessä pystymme tarjoamaan entistä enemmän mahdollisuuksia asiakkaillemme maailmanlaajuisesti”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

Sanyo Special Steel on johtava pitkien erikoisterästuotteiden valmistaja. Yritys valmistaa ja myy erikoisteräksiä Japanissa ja kansainvälisesti. Tuotevalikoimassa on erilaisia erikoisteräksiä tankoina ja saumattomina putkina, mukaan lukien laakeriteräkset, koneenrakennusteräkset, ruostumattomat teräkset, kuumalujat ja työkaluteräkset, sekä metallijauheet ja jauhemetallurgiset tuotteet. Yritys tarjoaa myös tangoista tai saumattomista putkista lähelle lopullista tuotetta jalostettuja aihioita. Sanyo Special Steelillä on noin 2 600 työntekijää. Vuoden 2017 liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa. Yhtiö on listattu Tokion pörssiin.

 

15.3.2018  Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation allekirjoitti sopimuksen Ovako-konsernin ostosta Tritonilta

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), yksi maailman isoimmista teräksentuottajista, on allekirjoittanut Tritonin hoitamien sijoitusrahastojen kanssa sopimuksen Ovako-konsernin ostamisesta kokonaisuudessaan. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää.

NSSMC on yksi terästeollisuuden maailmanlaajuisista markkinajohtajista sekä yksi alan teknologian ja valmistustekniikan johtavista kehittäjistä. Konsernin tuotanto käsittää laajan valikoiman korkean lisäarvon terästuotteita. Tuotantoa on yli 15 maassa, ja Japanissa yhtiöllä on 12 terästehdasta. NSSMC-konsernin raportoitu raakaterästuotanto 31.3.2016 päättyneellä tilikaudella oli 45 miljoonaa tonnia.

 

4.7.2017 Nyt uusia pyöröteräsmittoja varastosta

Ovako Metals on laajentanut pyöröterästen 42CrMo4+QT ja S355J2 varastovalikoimaa aina halkaisijoihin 330 mm asti. 

 

12.5.2017 Uusia levylaatuja varasto-ohjelmaan

Ovako Metals laajentaa ruostumattomien levyjen valikoimaa ottamalla varasto-ohjelmaan DUPLEX -levyt laaduissa EN 1.4462/2205 ja 1.4162/LDX 2101.

 

6.2.2017 Ovako Metals keskittyy koneenrakennuksen erikoisteräksiin ja ruostumattomiin teräksiin 

Ovakon Suomen ja Baltian myynti- ja jakeluyhtiö Ovako Metals Oy Ab uudistaa palvelukonseptiaan. Yhtiö keskittyy koneenrakennuksen erikoisteräksiin sekä ruostumattomiin teräksiin ja karsii varastotarjonnastaan hiiliteräsohutlevyt ja kuparituotteet.

 

5.2.2016 Alumeco Finland Oy Ab ostaa Ovako Metals Oy Ab:n alumiiniliiketoiminnan.

Ovakon alumiiniliiketoiminnan neljä myyntihenkilöä siirtyy Alumecolle osana yritysostoa ja alumiinituotteiden varasto siirtyy Alumecon keskukseen Turkuun. 

 

27.1.2016 Ovakon Turengin jakeluliiketoiminta Ovako Metals Oy Ab:lle

Osana aiemmin ilmoitettua Ovakon uudelleenjärjestelyohjelmaa toteutetaan vuoden 2016 aikana vaiheittain Ovakon Turengin jakelukeskuksen sulkeminen ja Suomen jakelutoimintojen keskittäminen Tampereelle Ovako Metals Oy:hyn.

Osana tätä suunnitelmaa on 18.1.2016 tehty liikkeenluovutus Ovako Imatra Oy Ab:n ja Ovako Metals Oy Ab:n välillä, jossa on sovittu Turengin yksikön liiketoiminnan luovutuksesta Ovako Metalsille. Operatiivinen toiminta jatkuu Turengissa toistaiseksi normaalisti ja yhteyshenkilöt molemmissa yksiköissä säilyvät ennallaan.