Lattatangot

Kuumavalssatut lattatangot

Ovakon lattatankoja yhdistää ylivertainen iskusitkeys, korkealaatuiset pinnat ja korkea murtolujuus useissa sovelluksissa. Nämä ominaisuudet syntyvät Ovakon tarkasti kontrolloiduissa valmistusprosessia, joka tuottaa kuumavalssattuja tankoja laajalla mitta-alueella. Tangoille on ominaista erinomainen suoruus ja muoto sekä pinnan vähäinen hiilenkato.

Muoto ja mitat

Valssaamoillamme muoto on neliömuotoinen lattatanko, jossa on suorat neliökulmaiset reunat. Pyynnöstä voidaan myös valssata lattatankoja joissa on erisäteiset kulmat. Lattatankojen eri mittojen toleranssit täyttävät eurooppalaisen standardin EN 10058.

Mitat, kuumavalssatut lattatangot

Mitat, kuumavalssatut lattatangot

Valssaamoillamme on erinomainen kyky tuottaa tiukat toleranssit. Yleisin tankopituus on 6 metriä, mutta pituus voi myös vaihdella 2,8-21 metrin välillä, riippuen mitasta ja valssaamosta. Lämpökäsittelyt voivat rajoittaa maksimipituutta. Tankoja voidaan myös toimittaa määrämittaan sahattuina. 

Suoruus

Lattatangot täyttävät valssitilassa eurooppalaisen standardin EN 10058 suoruusvaatimuksen. Tangot voidaan toimittaa myös erikoisoikaistuna.

 

 

 

Erikoisprofilit 

Kuumavalssattuja erikoisprofiileja käyttämälla valmistusvaiheita voidaan ohittaa ja siten alentaa kustannuksia. Ovako valmistaa erikoisprofiilitankoja sekä symmetrisissä ja epäsymmetrisessä muodoissa.

Mitta-alue

Erikoisprofiilimme valssataan leveyksiin 15 - 300 mm ja paksuuksiin 5 - 60 mm.

Alhaisemmat tuotantokustannukset

Kuumavalssatut erikoisprofiilitangot mahdollistavat tehokkaamman valmistuksen ja alhaisemmat tuotantokustannukset. Jopa yksinkertaiset profiilit, kuten lattatangot hitsausviisteillä ja pyöristetyillä kulmilla, tarjoavat usein suuria kustannussäästöjä verrattuna työstöön tai kaasuleikkaukseen.

Merkkaus 

Erikoisprofiilit voidaan merkitä logolla tai muilla tiedoilla.

Ovakon erikoisprofiilien edut:

 • Valmistusvaiheita voidaan eliminoida pienentäen kustannuksia
 • Räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin
 • Kustannusvaiheita tuotantoprosessissa, kuten koneistus, voidaan poistaa
 • Alhaisemmat raaka-ainekustannukset alhaisemman aihiopainon ansiosta
 • Ovako tarjoaa asiakkaalle teknistä tukea profiilin muotoilussa
 • Profiileja voidaan valmistaa kaikissa Ovakon teräslaaduissa

Erikoisprofilit 

Kuumavalssatut lattatangot jousiteräkset

Kuumavalssatut lattatangot jousiteräksestä

Ovako tuottaa kuumavalssattuja lattatankoja jousiteräksestä eurooppalaisen EN-10092-1 standardin mukaan (Muoto A, B, C). Ovakon lattatangoissa käytettävässä jousiteräksessä on hyvin vähän ei-metallisia sulkeutumia ja optimaalinen karkenevuus. Tuotteilla on nuorrutetussa tilassa optimaalinen vetolujuus murtolujuus suhde, mikä tarjoaa erinomaiset ominaisuudet lopputuoteissa.

 

 

Pyöreäkulmaiset neliötangot

Neliötankoja käytetään pääasiassa autoteollisuuden muottiin taotuissa komponenteissa. Ovakon pyöreäkulmaisilla neliötangoilla on tasainen sisäinen rakenne ja erittäin hyvä pintalaatu - ehdottomia vaatimuksia muottiin taottujen osien valmistuksessa. Tasaisen korkean laadun vuoksi, Ovakon pyöreäkulmaisilla neliötangoilla on tasainen painojakauma koko pituuden ylitse, mikä mahdollistaa taonta-aihioiden valmistuksen hyvin pienellä painon vaihtelulla. Pyöreät kulmat vähentävät alttiutta pintavikojen muodostumiselle taonnan aikana.

Edut:
 • Korkea laatu tarjoaa tasaisen painojakauman pituuden ylitse
 • Ei teräviä reunoja, jotka voisivat aiheuttaa pintavikoja takomisen yhteydessä
 • Ei kulmien ylikuumenemistä induktiokuumennuksessa
 • Helpompi käsittely pyörivissä arinauuneissa, koska ne eivät vaadi pyörrättämistä kuten pyörötangot
 • Turvallisempi käsittely, koska ne eivät vaadi pyörittämistä

Ovakon neliötangoilla on tasainen sisäinen rakenne ja erittäin hyvä pinnanlaatu ja ovat saatavilla vakioteräslaaduissamme tai jopa M-Steel- käsiteltynä. Kaikki räätälöitynä vaatimuksesi mukaan.

Neliötangot takotarkoitukseen toimitetaan kuumavalssattuina ja hiekkapuhallettuina. Tankojen kulmien pyöristys on n. 15 % sivun pituudesta. Mitta-alue ja toleranssit: Sivun pituus 30 – 150 mm. Toleranssit ovat EN 10059 mukaisia.

Pinnan laatu ja testaus

Neliötangot voidaan toimittaa pintatarkastettuina magneettijauheella. Suurin pintavian syvyys on tällöin 0,5 mm.

Päiden laatu

Tangot voidaan toimittaa jäysteettöminä ja päät tasausjyrsittyinä.

Pituudet

Normaalisti suurin tankopituus on 10 metriä.

 

 

Jatkojalostus

Ovakolla on hallussaan koko teräksen valmistusketju sulatuksesta eri tavoin käsiteltyihin tankoihin. Kirkaspintaiset tangot ovat kuumavalssattuihin verrattuina usein edullinen ratkaisu parempien toleranssien, suoruuden ja pinnanlaadun ansiosta. Erilaisilla menetelmillä saadaan tangoille tarkka toleranssi ja halutun sileä pinta. Sorvaus ja hionta poistavat mahdolliset pienet pintaviat ja hiilenkadon.

Sorvatut tangot

Lähelle kappaleen loppumittaa sorvatut tangot tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöihin. Sorvattujen tankojen pinta on sileä ja sorvaus poistaa mahdolliset pienet pintaviat ja hiilenkadon.

Hiotut tangot

Hiottuja tankoja toimitetaan kolmessa tilassa: karkeahiottuina, hienohiottuina normaalitoleranssilla ja hienohiottuina erikoistoleranssilla. Valmistuksessa kontrolloidaan erityisesti tankojen sisäisiä jännityksiä mahdollisten muodonmuutosten välttämiseksi.

Vedetyt tangot

Ovakon vedetyt tangot valmistetaan kuumavalssatuista tangoista tai kuumavalssatusta langasta. Mikäli halutaan pintavioista vapaata tankoa, voidaan lähtöaineena käyttää sorvattua lankaa. Useimmat vedetyt tuotteemme on valmistettu asiakkaiden erityisvaatimusten
mukaan. Ovako toimittaa myös vakiovedettyä tankoa, M-käsiteltyä Imatra 550:tä.

Kovaromatut tangot

Ovakon kovakromattuja tankoja käytetään hydrauliikan männän varsiin. Mutta on paljon myös muita käyttökohteita, joissa vaaditaan kovaa, sileää, kulutusta ja korroosiota kestävää pintaa. Lisätietoja kirkaspintaisista tangoista ja muista jatkojalostustuotteista verkkopalvelussamme www.ovako.com