Halkaisijan valinta

Valittaessa sorvaamalla valmistettavan tuotteen raaka-aineena käytettävän tangon halkaisijaa on otettava huomioon seuraavat tekijät. Valssaustilaisena toimitettavilla tangoilla on aina olemassa halkaisijasta riippuva halkaisijatoleranssi sekä ympyrämäisyystoleranssi. Tämän lisäksi on huomioitava keskiöinnissä mahdollisesti syntyvä virhe. Lopputuotteen halkaisijan on täten oltava korkeintaan tangon halkaisija vähennettynä tangon halkaisijatoleranssialueella, jotta varmistutaan virheettömästä lopputuloksesta. Käyttämällä halkaisijan valintaan toleranssialuetta miinustoleranssin sijaan, tulevat myös ympyrämäisyystoleranssi ja työstövara huomioiduiksi.

Tangon halkaisijaa valittaessa voidaan käyttää apuna seuraavaa kaavaa:

d < D - tol

Esimerkki:
Jos lopputuotteen haluttu mitta on 137 mm ja valitaan varastoluettelosta mitta 140 mm, jonka toleranssialue on 4 mm, niin edellä mainitun kaavan ehto ei toteudu. Seuraava varastomitta on 150 mm, toleranssialue 4 mm. Tällä varastomitalla saadaan haluttu virheetön tuote.